Szkoła
Siłownia 1
Siłownia 2
Siłownia 3
Hala 4
Hala 5
Hala 6
Hala 7

Piknik Rodzinny – sobota, 25 maja 2019, g. 16.00.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja do klas pierwszych
szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020

slaskie.edu.com.pl

Rekrutacja będzie prowadzona za pomocą dwóch systemów-ścieżek rekrutacyjnych, odrębnie dla:

  • uczniów kończących klasę III gimnazjów/klas gimnazjalnych,
  • uczniów kończących klasę VIII szkoły podstawowej.

Kandydat do szkoły ponadpodstawowej zakłada konto internetowe w systemie elektronicznej rekrutacji.

Każdy uczeń kończący III klasę gimnazjum lub VIII klasę szkoły podstawowej może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów, w każdej z wybranych przez siebie szkół.

W systemie elektronicznej rekrutacji kandydat posługuje się numerem PESEL, na który można założyć tylko jedno konto.

Aby założyć konto w systemie rekrutacji należy skorzystać z zakładki ZGŁOŚ KANDYDATURĘ, wprowadzić swój nr PESEL i postępować zgodnie z kolejnymi wskazówkami:

  1. wprowadzić swoje dane osobowe,
  2. dane rodziców/opiekunów prawnych,
  3. dokonać wyboru szkół i oddziałów,
  4. ułożyć oddziały w kolejności od najbardziej preferowanych do najmniej,
  5. USTALIĆ HASŁO
  6. system wygeneruje login, który KONIECZNIE TRZEBA ZAPAMIĘTAĆ

W zakładce Oferta szkół zawarto opisy poszczególnych szkół i oddziałów.

Program działa tak, że przydziela kandydata do możliwie najwyższej preferencji na liście oddziałów ustalonej przez niego w systemie, biorąc pod uwagę zgromadzone przez kandydata punkty w procesie rekrutacji. System przydzieli kandydata tylko do jednego oddziału w jednej szkole, dlatego tak ważne jest, aby wybór i kolejność oddziałów były ustawione w sposób świadomy i przemyślany.

UWAGA!!! Do 25 czerwca musicie dostarczyć do szkoły I wyboru wydrukowany i podpisany wniosek oraz osiągnięcia w postaci świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Wydrukowany i podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów wniosek należy złożyć w szkole pierwszego wyboru w wyżej wymienionym terminie.

Uwaga !!! W Bielsku -Białej można wybrać maksymalnie 5 szkół.

Poradnik dla kandydatów i ich rodziców.

VI Ogólnopolskie Beskidzkie Zawody w Pływaniu.

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy organizuje w dniu 15 czerwca 2019r.
VI Ogólnopolskie Beskidzkie Zawody w Pływaniu
.

W pierwszej turze o godzinie 900 wystartują dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, natomiast w drugiej o godzinie 1100 rozpoczną rywalizacje dzieci z klas IV-VIII szkoły podstawowej. Zawody pływackie odbędą się na basenie w Centralnym Ośrodku Sportu (COS) w Szczyrku. Dla uczestników wydarzenia przewidziany jest obiad oraz deser w Dworku Góralskim w Łodygowicach. Po zakończeniu posiłku nastąpi rozdanie medali, dyplomów oraz nagród dla zwycięzców poszczególnych konkurencji.

Chętnych prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie mailem na adres biuro@eurobeskidy.org.pl lub dostarczenie osobiście do biura Stowarzyszenia. Ilość miejsc ograniczona.

Wieczór kariery – poniedziałek, 20 maja 2019 r. o godz. 16:30

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy na „Wieczór Kariery”,
wydarzenie edukacyjne
dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach,
które odbędzie się 20 maja 2019r. o godz. 1630 w naszej szkole.


Informacja Dyrektora Szkoły – zawieszenie strajku.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
im. Królowej Jadwigi w Łodygowicach
informuje, że strajk nauczycieli w szkole
zostaje zawieszony od 25 kwietnia 2019r.

Od czwartku, 25 kwietnia, wszystkie zajęcia w szkole
odbywają się zgodnie z planem lekcji.