Lekcje online

#zostanwdomu

Materiały edukacyjne, zadania i ćwiczenia przygotowane przez naszych nauczycieli dla uczniów do nauki w domu są zamieszczane w menu LEKCJE ONLINE poszczególnych klas.

Zasoby materiałów dydaktycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej w wersji online:
Zdalne lekcje – MEN      Pasma edukacyjne TVP

#zostanwdomu

Czytaj dalej

Apel do Rodziców i Uczniów

Szanowni Państwo – Rodzice i Uczniowie naszej Szkoły.

W związku z zaistniałą sytuacją i wprowadzonymi ograniczeniami w funkcjonowaniu zarówno życia publicznego jak i oświaty zwracamy się z gorącym apelem do Was Wszystkich:
Przerwa w nauce to nie są ferie – to jest czas kwarantanny, który ma ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. We Włoszech duża cześć młodzieży potraktowała brak zajęć jako okazję do zabawy i spotkań towarzyskich, przyczyniając się do lawinowego przyrostu zakażeń.

Prosimy – ograniczcie kontakty z innymi ludźmi, także przyjaciółmi i dalszymi krewnymi, do niezbędnego minimum. Życie towarzyskie przenieście do Internetu, korzystajcie z nowoczesnych technologii do utrzymywania kontaktów z przyjaciółmi, a lekarstwem na nudę niech będą nauka, książki, hobby lub prace domowe.

Uczniowie w czasie zawieszenia zajęć powinni bezwzględnie pozostać w domach, nie powinni spotykać się w grupach w celu uniknięcia zarażenia wirusem.

Nie wolno Wam przebywać i korzystać z boisk i obiektów sportowych wokół szkoły – przypominamy, że szkoła i obiekty sportowe, w tym również boiska są całodobowo monitorowane.

Musimy dołożyć wszelkich starań, aby zalecenia odpowiednich służb były należycie realizowane – przebywanie w skupiskach ludzi może stanowić zagrożenie dla zdrowia, w szczególności osób starszych. W warunkach domowych należy także przestrzegać zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywają dzieci i młodzież.

Nasza szkoła będzie realizowała w miarę możliwości program nauczania w wersji online: wszyscy uczniowie otrzymają od nauczycieli materiały i zadania do realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów egzaminacyjnych w klasach ósmych.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do Rodziców o regularne, codzienne logowanie się do dziennika elektronicznego i sprawdzanie informacji i zadań przekazywanych przez nauczycieli Państwa Dzieciom.

Zapewniamy Państwu i naszym Uczniom dwustronną komunikację przez moduł wiadomości w dzienniku elektronicznym.

Czytaj dalej

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.


Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.

Oznacza to, że w tym okresie m.in.  przedszkola i szkoły nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.


12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze.


Prosimy na bieżąco monitorować komunikaty radiowe i telewizyjne jak również sprawdzać informację nadsyłane przez wychowawców i nauczycieli drogą elektroniczną przez e-dziennik.

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej

Więcej informacji na stronach:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Koronawirus – informacje i zalecenia
Informacje dla rodziców – zasiłek opiekuńczy

Czytaj dalej

Z polszczyzną za pan brat

„Niechaj narodowie wżdy postronni znają,
iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają.”
Mikołaj Rej

ZAPROSZENIE

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Łodygowicach
wraz z Nauczycielami języka polskiego
zapraszają
Uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych
do wzięcia udziału w III edycji
GMINNEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO
„Z polszczyzną za pan brat”.

Szczegółowe informacje nt. Konkursu dostępne są w Regulaminie .

Zgoda na udział w konkursie i przetwarzanie danych.

Czytaj dalej

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach informuje,
że od 12 do 28 lutego 2020r. można zapisywać dzieci
do Oddziałów Przedszkolnych (tzw. „zerówki”) w naszej Szkole.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2014 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Od 3 do 28 lutego 2019 roku można zapisywać dzieci
do klasy I w Szkole Podstawowej nr 1 w Łodygowicach.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie naszej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie złożonego wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły.

Więcej informacji można znaleźć na stronach Urzędu Gminy Łodygowice oraz w poniższych dokumentach:

Czytaj dalej