Szkoła
Siłownia 1
Siłownia 2
Siłownia 3
Hala 4
Hala 5
Hala 6
Hala 7

Z polszczyzną za pan brat

W maju zakończył się ostatni etap gminnego konkursu „Z polszczyzną za pan brat”.

Jak co roku konkurs składał się z trzech etapów, które miały miejsce w kwietniu i w maju. Brali w nim udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach oraz uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczu.

Podczas pierwszego etapu uczestnicy byli proszeni o wypełnienie testu językowego. Sprawdzano w nim nie tylko umiejętności językowe, ale też znajomość związków frazeologicznych. Uczniowie, którzy otrzymali największą ilość punktów, przeszli do II etapu. W nim sprawdzano umiejętność tworzenia opowiadania z wykorzystaniem związków frazeologicznych. Najmłodsi wplatali w opowiadanie związki frazeologiczne związane z kolorami, starsi z mitami a uczniowie klas ósmych i gimnazjaliści – z Biblii.

W trzecim etapie spotkało się w sumie trzynaścioro uczniów z obu szkół. Jak co roku prezentowali ustną wypowiedź. Uczniowie oceniali się wzajemnie na specjalnie przygotowanych kartach, aby przyznać Nagrodę Publiczności. Pozostałe nagrody przyznawało jury w składzie: dyr. Dorota Duda, mgr Anna Brandys-Staszczyk i mgr Małgorzata Rozumek.

Uczniowie występowali na scenie szkolnej biblioteki w losowej kolejności. Prezentowali baśnie, mity i przemówienia. Trzeba przyznać, że jest to najtrudniejszy etap. Wymaga on od uczestnika nie tylko przygotowania wypowiedzi, ale poprawnej dykcji, umiejętności występowania przed publicznością, umiejętności oratorskich.

Wyniki gminnego konkursu „Z polszczyzną za pan brat”:

 • Nagroda Publiczności: Angelika Jakubiec kl. 8 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu
 • I miejsce: Jakub Kucharczyk, kl. 6b Szkoła Podstawowa nr 1 w Łodygowicach
 • II miejsce: Barbara Mikociak, kl. 8 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu
 • III miejsce: Laura Jachym, kl. 6b Szkoła Podstawowa nr 1 w Łodygowicach

Wyróżnienia:

 • Natasza Graboń, kl. 4 Szkoła Podstawowa nr 1 w Łodygowicach
 • Kamila Kastura, kl. 3c Gimnazjum – Szkoła Podstawowa nr 1 w Łodygowicach
 • Kamila Kajzer, kl. 4 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu

Anna Brandys-Staszczyk

Obiady szkolne

Informacja dla rodziców dzieci korzystających z obiadów szkolnych

Prosimy o uregulowanie należności za obiady za miesiąc czerwiec 2019
w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2019r.

Uczniowie mogą korzystać z obiadów do 14 czerwca.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja do klas pierwszych
szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020

slaskie.edu.com.pl

Rekrutacja będzie prowadzona za pomocą dwóch systemów-ścieżek rekrutacyjnych, odrębnie dla:

 • uczniów kończących klasę III gimnazjów/klas gimnazjalnych,
 • uczniów kończących klasę VIII szkoły podstawowej.

Kandydat do szkoły ponadpodstawowej zakłada konto internetowe w systemie elektronicznej rekrutacji.

Każdy uczeń kończący III klasę gimnazjum lub VIII klasę szkoły podstawowej może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów, w każdej z wybranych przez siebie szkół.

W systemie elektronicznej rekrutacji kandydat posługuje się numerem PESEL, na który można założyć tylko jedno konto.

Aby założyć konto w systemie rekrutacji należy skorzystać z zakładki ZGŁOŚ KANDYDATURĘ, wprowadzić swój nr PESEL i postępować zgodnie z kolejnymi wskazówkami:

 1. wprowadzić swoje dane osobowe,
 2. dane rodziców/opiekunów prawnych,
 3. dokonać wyboru szkół i oddziałów,
 4. ułożyć oddziały w kolejności od najbardziej preferowanych do najmniej,
 5. USTALIĆ HASŁO
 6. system wygeneruje login, który KONIECZNIE TRZEBA ZAPAMIĘTAĆ

W zakładce Oferta szkół zawarto opisy poszczególnych szkół i oddziałów.

Program działa tak, że przydziela kandydata do możliwie najwyższej preferencji na liście oddziałów ustalonej przez niego w systemie, biorąc pod uwagę zgromadzone przez kandydata punkty w procesie rekrutacji. System przydzieli kandydata tylko do jednego oddziału w jednej szkole, dlatego tak ważne jest, aby wybór i kolejność oddziałów były ustawione w sposób świadomy i przemyślany.

UWAGA!!! Do 25 czerwca musicie dostarczyć do szkoły I wyboru wydrukowany i podpisany wniosek oraz osiągnięcia w postaci świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Wydrukowany i podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów wniosek należy złożyć w szkole pierwszego wyboru w wyżej wymienionym terminie.

Uwaga !!! W Bielsku -Białej można wybrać maksymalnie 5 szkół.

Poradnik dla kandydatów i ich rodziców.

VI Ogólnopolskie Beskidzkie Zawody w Pływaniu.

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy organizuje w dniu 15 czerwca 2019r.
VI Ogólnopolskie Beskidzkie Zawody w Pływaniu
.

W pierwszej turze o godzinie 9.00 wystartują dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, natomiast w drugiej o godzinie 11.00 rozpoczną rywalizacje dzieci z klas IV-VIII szkoły podstawowej. Zawody pływackie odbędą się na basenie w Centralnym Ośrodku Sportu (COS) w Szczyrku. Dla uczestników wydarzenia przewidziany jest obiad oraz deser w Dworku Góralskim w Łodygowicach. Po zakończeniu posiłku nastąpi rozdanie medali, dyplomów oraz nagród dla zwycięzców poszczególnych konkurencji.

Chętnych prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie mailem na adres biuro@eurobeskidy.org.pl lub dostarczenie osobiście do biura Stowarzyszenia. Ilość miejsc ograniczona.

Wieczór kariery – poniedziałek, 20 maja 2019 r. o godz. 16:30

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy na „Wieczór Kariery”,
wydarzenie edukacyjne
dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach,
które odbędzie się 20 maja 2019r. o godz. 1630 w naszej szkole.