Szkoła
Siłownia 1
Siłownia 2
Siłownia 3
Hala 4
Hala 5
Hala 6
Hala 7

Zmiana czasu przerw międzylekcyjnych

Uwaga – zmiana czasu przerwy „obiadowej” po 4-tej lekcji.

Informujemy, że od dnia 17 września 2018 roku – od poniedziałku – następuje zmiana czasu przerw międzylekcyjnych od godziny 11.30. Przerwa obiadowa po 4-tej lekcji zostaje wydłużona o 10 minut i będzie trwała 30 minut. W związku z tym zmienia się również czas rozpoczęcia i zakończenia następnych lekcji oraz przerw, tj.:

 • 11.30 – 12.00 (przerwa obiadowa po 4-tej lekcji)
 • 12.45 – 13.05 (przerwa obiadowa po 5-tej lekcji)
 • 13.50 – 14.00 (przerwa po 6-tej lekcji)
 • 14.45 – 14.55 (przerwa po 7-tej lekcji)

Godziny prowadzenia zajęć lekcyjnych w szkole od 17 września 2018r:

 • Lekcja 1 – 8.00 – 8.45
 • Lekcja 2 – 8.55 – 9.40
 • Lekcja 3 – 9.50 – 10.35
 • Lekcja 4 – 10.45 – 11.30
 • Lekcja 5 – 12.00 – 12.45
 • Lekcja 6 – 13.05 – 13.50
 • Lekcja 7 – 14.00 – 14.45
 • Lekcja 8 – 14.55 – 15.40

Klasa czwarta: matematyczno – językowa.

Informujemy, że od 1 września 2018r. otwarliśmy w naszej szkole klasę czwartą

z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego i matematyki.

Uczniowie będą mieli 5 godzin lekcyjnych matematyki
oraz 5 godzin lekcyjnych języka angielskiego tygodniowo.

Program zajęć z informatyki będzie poszerzony
o algorytmikę i podstawy programowania komputerowego.

Oferta skierowana jest do uczniów o uzdolnieniach i zainteresowaniach matematycznych, informatycznych i technicznych, pragnących jednocześnie doskonalić znajomość języka angielskiego na wysokim poziomie.

Uczniowie będą poszerzać i pogłębiać wiedzę i umiejętności poprzez:

 • doskonalenie umiejętności komunikatywnego posługiwania się językiem angielskim,
 • poznanie różnorodności kultur krajów anglojęzycznych,
 • rozbudzanie zainteresowania matematyką, informatyką i naukami ścisłymi,
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, algorytmiki, dedukcji i wnioskowania,
 • wzmocnienie kompetencji matematycznych, informatycznych i językowych
 • rozwiązywanie dodatkowych zadań z matematyki, języka angielskiego i informatyki
  o podwyższonym stopniu trudności na lekcji i w domu
 • przygotowanie do konkursów matematycznych, językowych i informatycznych
 • przygotowanie do rozwijania kompetencji informatycznych związanych z programowaniem komputerowym, robotyką, tworzeniem stron internetowych, pracą w sieciach komputerowych
  i wykorzystaniem zasobów Internetu.
 • zapobieganie uzależnieniom od Internetu i komputera.

„Dobry Start” dla ucznia

„Dobry Start” dla ucznia

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Aby otrzymać wsparcie, należy do 30 listopada złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej właściwe dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko.

Wniosek będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Więcej informacji na temat programu jest na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kolejny WIECZÓR KARIERY już za nami

Kolejny WIECZÓR KARIERY już za nami

Wśród artystów, inżynierów i kucharzy…
Dobra praca nadaje sens życiu człowieka
Jest motorem postępu, źródłem dobrobytu
Jest wiele miejsc na ziemi co na ludzi czeka
By pracą swą zmienili je w oazę rozkwitu

– tak o pracy śpiewał Marek Grechuta. Pięknymi słowami opisać można naszą codzienność, wysiłek i obowiązki. Lecz czym tak naprawdę jest to dla nas – gimnazjalistów? Egzamin za nami, rozdanie świadectw niebawem, a planów na przyszłość… brak. Stojąc przed wyborem szkoły średniej lub nawet studiów, człowiek boryka się z wieloma pytaniami: Czy na pewno chcę to robić? Czy w ogóle się do tego nadaję? A może by tak zapytać o to specjalistów?

Kilkanaście rzędów krzeseł, hałas, zamieszanie, ostatnie poprawki – w szkolnej świetlicy 9 kwietnia 2018 r. aż roiło się od rozemocjonowanych przedstawicieli młodzieńczego wieku. Wszyscy oczekiwali rozpoczęcia Wieczoru Kariery, który nieubłaganie zbliżał się i zbliżał… Nagle cały rumor ucichł, a na środku sali znalazł się tajemniczy gość, który okazał się nikim innym, jak doradcą zawodowym z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Bielsku-Białej. Pan Tomasz Pal przedstawił nam możliwości rozwoju po ukończeniu gimnazjum oraz wytłumaczył, jak wygląda aplikacja do szkół średnich. Tego typu spotkania są kontynuacją zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, które od lat prężnie działają w naszej placówce. W końcu udało wymknąć mi się do radiowęzła, skąd wypuszczony został następujący komunikat: W imieniu własnym oraz Dyrekcji Szkoły witam wszystkich przybyłych uczniów oraz rodziców na tegoroczny „Wieczór Kariery”. W sposób szczególny pragnę powitać Ekspertów, którzy z chęcią przyjęli nasze zaproszenie i w dniu dzisiejszym zaszczycili nas swoją obecnością.

A kimże byli Ci wielcy Eksperci, którzy włożyli sporo fatygi w zapewnienie nam ciekawych zajęć?

Z przyjemnością powitaliśmy:

– pana Stanisława Kucharczyka, który pod swoje skrzydła wziął pasjonatów prawa;
– pana Eugeniusza Jachyma, którego zadaniem było wsparcie młodych artystów;
– panią Małgorzatę Przybyłę i pana Ryszarda Czernka, ratujących na co dzień ludzkie życia;
– pana Andrzeja Jaska wraz z pracownikami Twojej Kolejki, czarujących sztuką kulinarną;
– panią Annę Foksę, która nauczyła nas używać pędzli i pędzelków w aspektach urodowych;
– pana Jacka Jakubca, który podszkolił przyszłych mechaników;
– panów Mirosława Koniora i Macieja Kłusaka, stojących na straży prawa;
– pana Łukasza Błaszczaka, który zaopiekował się młodymi strażakami;
– panów Mirosława Mrzygłóda i Damiana Majera, którzy przybyli do nas wprost z Radia Bielsko;
– panią Martę Oleksy, kwiatową cudotwórczynię;
– pana Jacka Pytlika, trudniącego się w najnowocześniejszej dziedzinie – informatyce;
– pana Łukasza Ecimowicza, doradcę politycznego, który z nami kontakt miał już niejeden raz.

Pytań było co nie miara, jednak istotniejszą część naszych warsztatów stanowiła praktyka. Co pozwoli nam lepiej zrozumieć czyjąś rolę, jak nie wcielenie się w nią? W ruch poszły śrubokręty, pęsety, noże i koszyki… Pod czujnym okiem specjalistów staraliśmy się robić to, co należy do ich codziennych obowiązków, często zdając sobie sprawę, że zajęcia, które uważaliśmy za proste, okazywały się niemałym problemem. Każdy podzielił się z nami prywatnymi odczuciami dotyczącymi swoich funkcji, opowiedział o drodze do wymarzonej kariery, w której sam początek okazywał się najcięższy. Jeden temat powtórzył się we wszystkich grupach – trzeba lubić to, co się robi. Satysfakcja z wyboru swojej ścieżki kariery powinna być dla nas wartością nadrzędną. Oby wszyscy z taką myślą decydowali o swojej przyszłości!

Jak najlepiej zakończyć takie przedsięwzięcie? Niskie głosy dobiegające z naszego radia wydawały się inne niż zwykle… Z jakże sporym rozmachem, tegoroczny wieczór kariery zakończono optymistycznym ,,do zobaczenia’’, które wieńczyło krótką audycję dziennikarzy bielskiej stacji.
No właśnie, czy do zobaczenia? Mamy nadzieję, że tak!

W imieniu wszystkich uczestników Wieczoru Kariery pragnę podziękować specjalistom, którzy poświęcili swój wolny czas nam, uczniom, oraz pani Anicie Gruszeckiej i pani Katarzynie Maślance, które po raz kolejny podjęły się przygotowania tego wydarzenia.

Któż wie, może za kilka lat to my, absolwenci łodygowickiego gimnazjum, pojawimy się tutaj w roli specjalistów? Czas pokaże.

Aleksandra Słaby, uczennica klasy III gimnazjum

 

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Brawo nasi!!!  –  Sukces w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Ania Bigos, Zuzia Wróbel i Paweł Kliś – uczniowie klasy II a naszego Gimnazjum, pod opieką p. Ewy Kani zaliczyli odwiedziny… w Komendzie Powiatowej Policji w Żywcu. Na szczęście nie była to wizyta hm… przymusowa, co więcej: były już dwie wizyty i obie były całkiem sympatyczne, a już na pewno okazały się bardzo owocne dla naszych gimnazjalistów.
Nasi uczniowie zostali zgłoszeni, jako reprezentanci naszej szkoły, przez p. Ewę, do udziału w 41 edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, którego organizatorami są: Polski Związek Motorowy, Komenda Główna Policji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Uff… Przyznajcie – brzmi poważnie i bardzo oficjalnie.
W rzeczywistości nie było tak oficjalnie, co nie znaczy, że było łatwo i niepoważnie, o nie! Łatwo nie było, a tym bardziej niepoważnie! Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym ma na celu propagowanie wśród uczniów bezpiecznego i kulturalnego zachowania w ruchu drogowym oraz poznawania zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szereg konkurencji, jakie przygotowano dla uczestników turnieju pozwoliło wyłonić najlepszych, czyli… DRUŻYNĘ z GIMNAZJUM z ŁODYGOWIC na czele z Anią Bigos, która zdobyła najwyższe wyniki spośród wszystkich gimnazjalistów, Ania była najlepsza we wszystkich konkurencjach – Brawo nasi!!! Później były gratulacje i prezenty, ale przede wszystkim ogromna radość i satysfakcja z osiągniętych wyników.
Przed naszą drużyną kolejny, przedostatni już etap, etap okręgowy, a to oznacza, że czeka ich sporo pracy. A my… dopingujmy im i trzymajmy kciuki. Brawo nasi!!!