Szkoła
Siłownia 1
Siłownia 2
Siłownia 3
Hala 1
Hala 2
Hala 3
Hala 4
Hala 5
Hala 6
Hala 7

Zapisy dzieci do szkoły na rok szkolny 2018/2019

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach informuje,
że od 19 marca rozpoczynają się zapisy uczniów na rok szkolny 2018/2019
do naszej szkoły – do klas pierwszych oraz oddziału przedszkolnego.
Rekrutacja trwa od 19 marca do 6 kwietnia br.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się poniżej
oraz na stronie Urzędu Gminy Łodygowice: www.lodygowice.pl

TAK pomagam…

W dniach 9 i 10 marca 2018r. ponad 20 wolontariuszy naszej szkoły aktywnie włączyło się w zbiórkę żywności dla najuboższych organizowaną przez Caritas Polska. Akcja była przeprowadzona pod hasłem: „TAK pomagam”. Wolontariusze z wielką gorliwością i zaangażowaniem zbierali ryż, makaron, cukier, mąkę, oleje, słodycze itp. dla ludzi starszych, ubogich, chorych i rodzin wielodzietnych. Udało się zebrać 270 kg. żywności, która zostanie przekazana potrzebującym przed świętami wielkanocnymi.
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w zbiórkę oraz wszystkim dobroczyńcom, którzy przez dar swego serca przyszli z pomocą ludziom ubogim. Dzięki waszej pomocy ludzie ci będą mogli przeżyć święta Wielkanocne w pokoju i nadziei na lepsze jutro.

“Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.
Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.”

/św. Jan Paweł II/

Opiekunki Szkolnego Koła Caritas

Dzień Myśli Braterskiej

23 i 24 lutego w naszej szkole odbył się biwak harcerski z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Była to niezwykła okazja do spotkania się z zaprzyjaźnionymi drużynami z Czernichowa i Międzybrodzia. Na wspólnym kominku poznaliśmy historię Dnia Myśli Braterskiej – tego ważnego święta wszystkich harcerzy na całym świecie. Nie mogło zabraknąć wspólnych życzeń i śpiewu. Noc była obfita w niespodzianki – razem z dzielnymi harcerzami święty Jerzy pokonał straszliwego smoku i uratował księżniczkę. Następnego dnia trochę niewyspani uczestniczyliśmy w grze terenowej, a na koniec każdy wykonał pamiątkową oznakę Dnia Myśli Braterskiej.

Czuwaj.
Do następnego razu.

Konkurs Informatyczno – Językowy „IKAR”

W eliminacjach szkolnych XVI edycji Konkursu Informatyczno – Językowego „IKAR”,
które odbyły się w poniedziałek, 19 lutego wzięło udział 9 uczniów Gimnazjum.

Eliminacje szkolne obejmowały 10 minutowy test teoretyczny oraz zadania praktyczne z informatyki w języku angielskim, na których rozwiązanie uczniowie mieli kolejne 30 minut.

Głównym celem konkursu jest popularyzacja informatyki oraz języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych powiatu żywieckiego, rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania praktycznych problemów, promowanie osiągnięć uczniów, mobilizowanie do samodzielnej i systematycznej pracy, wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów.

Najwyższy wynik uzyskali: Patryk Sobkowski oraz Mikołaj Wojciechowski z klasy IIIA.

Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie organizatora konkursu: lomilowka.pl.

Spektakularne wyniki konkursów matematycznych !

Aleksandra Słaby z klasy IIIA jako jedyna reprezentowała Gimnazja z naszej Gminy w drugim etapie XIII Olimpiady Matematycznej Juniorów w Bielsku-Białej. 

W pierwszym etapie tegorocznej OMJ wzięło udział kilku uczniów naszej szkoły. Jednak tylko Aleksandrze Słaby z klasy IIIA udało się przejść do zawodów drugiego stopnia. Odbyły się one 13 stycznia 2018 roku w V Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku-Białej. W wyjeździe uczennicy towarzyszyła jej nauczycielka matematyki, Aleksandra Filuś.

Olimpiada Matematyczna Juniorów to ogólnopolskie zawody matematyczne, o wysokim standardzie merytorycznym, skierowane do uczniów gimnazjum. Do OMJ może przystąpić każdy gimnazjalista. Zawody są trójstopniowe.

Zawody pierwszego stopnia składają się z dwóch niezależnych części: korespondencyjnej i testowej. Część korespondencyjna polega na samodzielnym rozwiązaniu ogłoszonych zadań konkursowych oraz przekazaniu swoich rozwiązań na ręce szkolnego koordynatora, który przesyła prace do właściwego Komitetu Okręgowego OMJ. Część testowa odbywa się w szkole uczestnika w terminie ogłoszonym przez Komitet Główny OMJ. Podczas 75-minutowego sprawdzianu uczestnik odpowiada na 15 pytań testowych.

Zawody drugiego i trzeciego stopnia odbywają się w terminie i miejscu ogłoszonym przez Komitet Główny OMJ. Podczas 3 godzin (180 minut) uczestnicy rozwiązują 5 zadań otwartych.

Więcej na temat olimpiady można znaleźć na stronie www.omj.edu.pl.


II etap Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2017/2018

W Konkursie Przedmiotowym z Matematyki naszą szkołę reprezentowało 2 uczniów:

  • Patryk Prochownik – uczeń klasy IIB
  • Aleksandra Słaby – uczennica klasy III A.

Gratulujemy

Opiekun: Aleksandra Filuś


Dnia 22 listopada 2017 roku odbyła się XXIII edycja
Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Matematyczny.

49 uczniów Naszej Szkoły  uczestniczyło w tych matematycznych rozgrywkach.

Wyniki:

  • Wojciech Janas klasa 1 –Laureat ( I miejsce w województwie śląskim i 9 w kraju)
  • Karol Strzałka klasa 3 – Wynik Bardzo dobry (24 miejsce w województwie śląskim)
  • Paweł Nowakowski klasa 3 – Wynik Bardzo dobry (19 miejsce w województwie śląskim)
  • Mateusz Zieliński – najlepszy wynik w klasach czwartych (209 miejsce w województwie śląskim)
  • Michał Maślanka – najlepszy wynik w klasach piątych (91 miejsce w województwie śląskim)
  • Miłosz Hańderek – najlepszy wynik w klasach szóstych (87 miejsce w województwie śląskim)
  • Julia Bułka – najlepszy wynik w klasach siódmych (124 miejsce w województwie śląskim)

Opiekunowie konkursu: Nauczyciele matematyki